Dotacje na innowacje – Inwestujemy w przyszłość

CEM-BUD realizuje projekt pt.:

„Wdrożenie PRE dla F.H.U.P. „CEM – BUD” AGATA WĄSIK, BOGUMIŁ WĄSIK SPÓŁKA JAWNA”

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-12-051/13-00 w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.